Kostnadseffektiva och flexibla kontor

– En ledares syn på 2023

2023 har kostnadsminskning för företag varit ett återkommande tema som ständigt diskuteras i medierna, då ekonomin och den övergripande affärsmiljön har varit oförutsägbar.

Särskilt inom kunskapsintensiva branscher utgör kontorslokaler ofta företagets näst största utgiftspost, då dessa vanligtvis är mer eller mindre fasta. Men det finns möjlighet att utnyttja flexibla kontor som en del av er arbetsplatsstrategi samtidigt som ni stödjer era anställda och sparar kostnader.

 

Spara pengar på yta, inte på människor.

Vi har skapat en rapport om hur ert företag kan övergå till kostnadseffektiva, flexibla arbetsplatser för att kunna minska kontorskostnaderna med upp till 40% vid behov. Att använda flexibla kontorsutrymmen kommer inte bara att spara kostnader, utan det kommer även hjälpa era anställda att vara mer produktiva och spara tid. Denna rapport kan förändra ert sätt att tänka kring kontorsutrymmen när ni fattar beslut för framtiden.

Rapporten Kostnadseffektiva kontorslokaler 2023 hjälper ledare att svara på frågor som:
  • Vilka är alternativen för traditionella, långsiktiga kontorsuthyrningar?
  • Hur fastställer man den optimala storleken på kontoret?
  • Hur mycket kan ditt företag spara i kontorskostnader?
  • Hur förhindrar man driftsproblem när man minskar ytan?
  • Vad kan du göra just nu – om du är fast i ett långt kontrakt sedan tidigare?
  • Vad bör varje CFO tänka på när de fattar beslut om sina kontorsytor?
Ladda ner rapporten genom att skicka in formuläret nedan.

Rapporten är baserad på akademisk forskning om on-demand-arbetsytor gjord av Spacent teammedlemmar vid MIT och Aalto University, samt års erfarenhet av flexibla arbetsplatsmodeller och över 100 000 bokningsdata från Spacent.

Om du vill räkna på hur mycket ditt företag skulle kunna spara i kontorskostnader med Spacent, boka en demo med våra rådgivare eller kontakta vårt team direkt.