Tillbaka till kundupplevelser

RELEX Solutions erbjuder sina anställda full frihet att välja att arbeta hemifrån, från kontoret eller coworking spaces

RELEX Solutions

I samarbete med det finska företaget Spacent får RELEX-anställda hundratals valmöjligheter för sin mest optimala arbetsplats för dagen.

 

Den finska marknadsledande plattformen för varuförsörjnings- & detaljhandelsplanering – RELEX Solutions har inlett ett samarbete med den flexibla arbetsplatsplattformen Spacent. Tack vare samarbetet har medarbetarna nu en frihet att välja den bästa arbetsplatsen, utefter deras behov. Spacent erbjuder RELEX-anställda över 150 kontor i 50 städer.

 

RELEX har lagt ner mycket tid på att säkerställa att deras anställda kan arbeta på distans på bästa, möjliga sätt – format utefter vad som passar varje enskild individ. Anställda kan enkelt beställa möbler hem till sig från en partner och företagets processer har byggts upp för att stötta valfriheten när det gäller att välja arbetsplats. Efter COVID har trenden varit att begränsa kontoret eller sättet för distansarbete i viss utsträckning, men RELEX beslutade annorlunda.

 

RELEX ville ge fler alternativ utöver att arbeta hemifrån. Ett frågeformulär gjort av RELEX avslöjade de främsta anledningarna till att lämna hemmakontoret: önskan att träffa andra människor eller arbeta med djupt fokus.

“Det som är viktigt är dock att våra anställda trivs på sin arbetsplats och mår bra.”

“Människor har väldigt olika preferenser för sin egen arbetsplats och behoven kan förändras dagligen. Andra koncentrerar sig bäst hemma och andra matar sin kreativitet genom att gå till ett nytt kontor. Vissa anser att RELEX-kontoret är den bästa arbetsplatsen. Det är inte viktigt för oss var du gör ditt arbete. Det som är viktigt är dock att våra anställda trivs på sin arbetsplats och mår bra”, förklarar Tiia Rapeli, HR-direktör på RELEX.

 

Antalet Spacent-användare har ökat stadigt efter att covid-restriktionerna hävdes. Just nu har över en tredjedel av de RELEX-anställda tagit de flexibla kontoren i bruk. RELEX-anställda har tillbringat över 1500 dagar i Spacents nätverk.

 

“När ett företag växer är det väldigt utmanande att tillhandahålla ett kontor som fungerar för allas behov. Kontor kan vara i icke-optimala lägen eller ha fel storlek. Det ser vi speciellt med företag med team som rör sig mycket för att träffa kunder. Genom Spacent får du tillgång till kvalitativa arbetsytor som lämpar sig för både fokuserat arbete och lagarbete. Vi är en plattform som ger arbetsgivare tillräckligt med flexibilitet när det gäller kontorsutrymmen”, säger Eetu Ristaniemi, VD för Spacent.

“När ett företag växer är det väldigt utmanande att tillhandahålla ett kontor som fungerar för allas behov. Kontor kan vara på icke-optimala lägen eller ha fel storlek.”

Med Spacent kan RELEX-anställda enkelt välja och boka sin arbetsplats för dagen och även bjuda in sina kollegor för att arbeta tillsammans. Spacent tillhandahåller data till arbetsgivarorganisationen om nyttjande och behov, för att stötta planeringen av den framtida arbetsplatsen. För RELEX minskar användningen av flexibla arbetsytor de anställdas behov av pendling med cirka 3 miljoner kilometer per år.

 

Användningen av flexibla kontor  har varit en betydande del av RELEX tillväxt under 2022. Under 2022 har RELEX anställt över 600 nya medarbetare och antalet globala anställningar förväntas växa till 700 i slutet av året. Totalt finns det över 1700 RELEXians över hela världen. Företaget har värderats till över 5 miljarder euro – och medan de fortsätter att växa, vill de säkerställa välbefinnandet för sina anställda.

“Det finns inget behov av att permanent välja mellan hemmakontoret, det flexibla coworking kontoret och HQ.”

“Vi fortsätter att växa starkt genom vår verksamhet och antalet anställda. Vi fattar beslut om våra framtida arbetsplatser och sätt att arbeta utifrån den data vi samlar in. Med Spacent följer och analyserar vi data om nyttjandet av våra egna kontorsytor och de flexibla coworking kontoren och fortsätter att fråga våra medarbetare om deras önskemål och preferenser. På så sätt kan vi se till att alla på RELEX hittar sitt eget bästa sätt att arbeta och ett lämpligt coworking space för det. Det finns inget behov av att permanent välja mellan hemmakontoret, det flexibla coworking kontoret och HQ”, avslutar Rapeli.

 

Vill du veta mer?