Tillbaka till kundupplevelser

Använder Spacent för att styra användningen av det egna kontoret

Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki är ett innovationsföretag och en del av Helsingfors stadskoncern. Den samskapar digitala tjänster med företag, universitet, andra offentliga organisationer och invånarna i Helsingfors. Forum Virium Helsinkis uppdrag är att göra Helsingfors till den mest funktionellt, smarta staden i världen.

Spacent tillhandahåller Forum Virium Helsinki en plattform för att hantera bokningar av hot desks och mötesrum på deras kontor, samt statistik över deras kontorsanvändning.

“Med de utmaningar som kom med Covid-19, insåg vi ett nytt behov av att kunna reservera hot desks utöver mötesrum, för att samla in användningsdata och kontorsnyttjandegrad för framtida beslut på arbetsplatsen”, säger CIO: Forum Virium Helsinki, Juhani Kantola.

“Implementeringen av Spacents system på vårt kontor och för våra medarbetare var supersnabbt och enkelt, det integrerades enkelt med alla våra befintliga system och kalendrar.”

 

“Våra medarbetare har varit mycket nöjda med att de nu kan hantera alla sina bokningar på ett ställe. Spacents tjänst är mycket flexibel för våra föränderliga behov och i samma paket får vi även använda samtliga coworking spaces i Spacents nätverk!” berömmer Kantola.

Forum Virium Helsinki började använda Spacent sommaren 2021 och efter det har cirka 60 anställda gjort sina dagliga bords- och mötesrumsbokningar genom Spacent, det har blivit en del av deras dagliga arbetsliv.

Forum Virium Helsinki är en innovatör och initiativtagare till ett nytt slags samarbete mellan företag, offentlig sektor, organisationer och medborgare. Syftet är att skapa internationellt konkurrenskraftiga tjänster som är baserade på användarnas verkliga behov. Forum Virium Helsinki letar efter radikala och systemiska innovationer, tar risker och lär av utmaningar. För Forum Virium Helsinki är Spacent en av dessa innovationer.

“Kundservicen och supporten har varit snabb och professionell – de har hittat lösningar och gett svar på alla våra frågor.”

 

”Spacent är en innovativ, finsk plattform för bokning av arbetsplatser och ett koncept som är idealiskt för företag i alla storlekar. Implementeringen av systemet var okomplicerad, kundservicen och supporten har varit snabb och professionell – de har hittat lösningar och svar på alla våra frågor”, tillägger Juhani Kantola.

Vill du veta mer?