Tillbaka till kundupplevelser

Hur DNA löste hybrid arbete med Spacent: “Vår tomma kontorsyta betalar för vår coworking”

DNA

DNA är ett av Finlands ledande telekommunikationsföretag med cirka 1600 anställda, vars arbete är fokuserat på kundupplevelse i linje med DNA:s strategi.

 

Medan de livliga diskussionerna om hur man ska få tillbaka folk till kontoret fortfarande pågår i de flesta företag, har vissa redan tagit initiativ för att prova nya, innovativa sätt att lösa hybrid arbete.

 

Ett av dessa företag är DNA, som erbjuder sina anställda möjligheten att använda Spacent, som ger tillgång till över 130 coworking spaces i Norden. Spacent är ett av DNA:s konkreta sätt att förbättra de anställdas arbetsupplevelse när de jobbar på distans samt bidra till personalens välbefinnande” förklarar Jaakko Happo, VP of Treasury and Administration på DNA. Spacents tjänst stöttar de DNA-anställdas distansarbete där teamet ges möjligheten att arbeta tillsammans från inspirerande coworking spaces i städer där de inte har ett eget kontor.

“Spacent är ett av DNA:s konkreta sätt att förbättra de anställdas arbetsupplevelse när de jobbar på distans samt bidra till personalens välbefinnande”

Utöver detta ger Spacent företag ett sätt att kunna lista sina outnyttjade kontorsytor för uthyrning såsom hot desks och mötesrum, vilket minimerar administration och hantering av bokningar. DNA listade en del av sina egna kontor, hot desks och mötesrum, för uthyrning till Spacent-användare.

 

Med den extra inkomst som kommer från de coworking spaces i Helsingfors CBD-område, kan DNA tillhandahålla coworking spaces för alla sina anställda runt om i Finland, utan att öka deras månatliga kostnader för anläggningar.

 

DNA:s personalundersökning från maj 2021 visade att få (20 %) DNA-anställda har bråttom att komma in till kontoret och vikten av distansarbete för individen har ökat. Cirka 70 % av personalen räknar med att arbeta från kontoret endast en eller två dagar i veckan i framtiden. “Vi vill erbjuda personalförmåner som bidar till att göra vardagen enklare”, säger Jaakko Happo.

“Vi vill erbjuda personalförmåner som bidrar till att göra vardagen enklare.”

Kombinationen av att hyra ut outnyttjad yta och använda coworking har varit en framgång. Samtidigt som användningen av DNA:s eget kontor ökar, kan DNA hjälpa sina anställda att hitta det bästa sättet att arbeta för dem. På sikt möjliggör detta större kostnadsbesparingar i fasta utrymmen. Deras favoritplatser utöver stadskärnan är Valo Hotel & Work, Ofisio i Kuopio, Avia Club i Vanda och då och då görs även en del besök i Tallinn.

Vill du veta mer?