Data Security FAQ

Vilken information samlas in från app användarna?

​Spacent samlar in namn, email, mobilnummer, reservations information från användarna. Anonym platsinformation används endast för intern utveckling. Förutom detta, samlar vi in information som behövs för att appen ska fungera (t.ex. användarens IP adress, appens versionsnummer, tid och datum när man nyttjar tjänsten)

Sparar Spacent någon hälsoinformation?

 

Nej. Ingen information angående våra användares hälsa samlas.

Var sparas den insamlade informationen?

 

Spacents datalagring är i Europa, just nu på Irland och i Tyskland.

 

Hur säkerställer Spacent GDPR-kraven?

Vi övervakar och förbättrar kontinuerligt våra tjänster och processer utifrån lagen, säkerhet samt integritet.